ENGLISH
请输入要搜索的内容
>>当前位置:首页-专家出诊
周荣林发布时间:2018/8/22 20:42:11 ?  ?  浏览次数:8049次

                                                      

主任医师,从事影像诊断工作38年。擅长胸腹部肿瘤及结核的影像诊断及穿刺活检,肿瘤微创治疗。包括放射性粒子置入肿瘤,微波及射频消融治疗。获得bet36体育在线科技进步一、二、三等奖各一项。参编著作一部,发表论文30余篇。