ENGLISH
请输入要搜索的内容
>>当前位置:首页-专家出诊
武小希发布时间:2018/7/27 10:41:19 ?  ?  浏览次数:1906次

                               

    女,中共党员,医学硕士,责任医师,毕业于河北医科大学,于四川大学华西医院完成住院医师规范化培训。对于营养常见疾病的诊断及处理积累了一定经验。对待工作认真负责。